ABRI Group

ورود

پست الكترونيك

پست الكترونيك

آب و هوا

آمار بازدیدکنندگان

۳
۷۹
۸۴۶۱۳۵

سیاست زیست محیطی

هدف گروه صنعتی ابری این است که از منابع به میزان کم استفاده کرده و محیط زیست را پاکیزه نگاه دارد. اثرات منفی بر محیط زیست باید توسط رویکردی که جزئی از تمام فرآیندهای کاری شده است، به حداقل برسد، این امر با دیدی به تغییرات دراز مدت و بهبود مستمر آنها انجام می­شود. بنابر این ضوابط اکولوژیکی در هر مرحله رعایت می­شوند، از طراحی و ساخت گرفته تا مراحل تحویل محصولات به شکل عمده، و از تولید گرفته تا بازیافت محصولاتمان.

کارکنانمان را تشویق می­کنیم تا به وسیلۀ اطلاعات، رعایت اهداف مورد توافق و شرکت کردن در برنامۀ شرکت برای حفاظت از محیط زیست نسبت به محیط زیست مسئولیت بیشتری را به عهده بگیرند.

شرکتهای ما پیروی و رعایت از تمام مقررات رسمی و قوانین مربوطه را تقبل می­کنند. هدف ما بهبود برنامۀ شرکت برای حفاظت از محیط زیست، در ورای صرفاً رعایت کردن قوانین زیست محیطی است.

 

برنامۀ شرکت ما برای حفاظت از محیط زیست به دقت نظارت شده و پیوسته بر طبق جدیدترین اطلاعات وفق داده می­شود و با اهدافی که ما خود تعیین کرده­ایم مقایسه می­گردد.   

 

 

زبان

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه صنعتی ابری

پنجمین نمايشگاه بين المللي خودرو
ABRI Tour
محصولات
شبكه فروش