ABRI Group

ورود

پست الكترونيك

پست الكترونيك

آب و هوا

آمار بازدیدکنندگان

۱
۳۲
۸۴۶۰۸۸

مديريت ارتباط مشتريان (CRM)

مديريت ارتباط مشتريان (CRM)

 

ضرورت بکارگیری و ایجاد واحد ” مدیریت ارتباط مشتریان ” Customer Relation Management – CRM

خاستگاه تمامی اهداف و برنامه‌ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور اخص مشتری است . رضایت و خرسندی مشتری نقطه اوج و هدف غائی هر سازمانی است ، كسب سود و به حداكثر رساندن آن هدف نیست ، بلكه پاداش نیل به رضایت و خشنودی مشتری است . در واقع كسب سود از طریق رضایت مشتری حاصل شده و معنی و مفهوم می‌یابد . مشتری مداری جدیدترین رویكرد بازاریابی و نقطه تكامل آن است .
این رویكرد یك استراتژی جامع برای اداره، هدایت ، رشد و توسعه سازمانهای تجاری است و بیانگر آن است كه تمامی اقدامات و فعالیت‌های سازمانی می‌بایست براساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود. یعنی همانند گردش زمین به دور خورشید، سازمان نیز صرفاٌ باید حول محور مشتری حركت و چرخش نماید. مشتری مداری ، راز بقاء و موفقیت سازمانها در محیط به شدت تغییرپذیر كنونی است .
فرآیند رویكرد مشتری مدار با مطالعه و بررسی نیازها و خواست‌های مشتریان آغاز می‌شود و با طراحی محصول، تولید و فروش و سپس با سنجش رضایت مشتری به عنوان شاخص اصلی عملكرد ادامه می‌یابد پایه و اساس انجام تمامی مراحل عملیات سازمان، داده‌های كسب شده از مشتری است .
با توجه به اهمیت مشتری به عنوان مهمترین عامل پایداری یك سازمان و تأكید” مدیریت ارتباط مشتریان ” CRM براین عامل ، دلایل زیر را می توان به عنوان ضرورت های استفاده از CRM در یك سازمان ( با توجه به پیچیدگی و گستردگی فعالیت های هر سازمان) مطرح كرد :
- ارتباط مستقیم و رودررو با مشتری
- بهبود و تسریع خدمات و سرویس دهی به مشتری
- رضایتمندی و جلب نظر مشتری
- كاهش هزینه های سازمان

ویژگی های كاربردی ” مدیریت ارتباط مشتریان ” CRM عبارتند از :
هماهنگی تنگاتنگ بین کارکنان یک سازمان با مشتریان و اعمال نظرات آنها در رفع مشکلات
تمركز بر استحکام ارتباط نزدیك تر و عمیق تر با مشتریان
سودمندی بیشتر مشتریان فعلی نسبت به مشتریان جدید
بازاریابی فرد به فرد و بازاریابی از طریق پایگاه داده ها.
اگر شركت شما شركتی با بخش خدمات مشتریان عالی است باید انتظارات مشتری را مدیریت كنید و تعداد مشتریانتان را افزایش دهید زیرا میدان رقابت در دست شماست. وهر كسی كه میدان رقابت دراختیارش باشد حق انحصار بازار را دارد و این یعنی همان موفقیت.

در همین راستا گروه صنعتی نوآوران ابری جهت كسب هر چه بیشتر رضایت مشتریان و رسیدن به هدف غائی خود كه همانا جلب رضایت مشتریان گرامی می باشد اقدام به ایجاد واحد ” مدیریت ارتباط مشتریان ” CRM به منظور دریافت مستقیم نظرات ، پیشنهادات شما مشتری و مشترك گرامی نموده است .
پیش از هر اقدام شما مراتب قدردانی و تشكر خویش جهت دریافت اعلام نظر شما اعلام و خویش را نسبت به تأمین رضایت شما مشتری / مشترك گرامی صمیمانه متعهد

می دانیم.

گروه صنعتی نوآوران ابری

                                                                                           خدمات مشتریان
                                                                                       مدیریت ارتباط مشتریان

زبان

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه صنعتی ابری

پنجمین نمايشگاه بين المللي خودرو
ABRI Tour
محصولات
شبكه فروش