ABRI Group

ورود

پست الكترونيك

پست الكترونيك

آب و هوا

آمار بازدیدکنندگان

۲
۵۴
۸۳۶۵۷۱

نمایندگان و نصابان مجاز

نمایندگان و عوامل توزیع مانند نماینده و سفیران سازمان بوده و اعمال وحرکات و طرز برخورد آنان با مشتری در حکم برخورد سازمان با مشتری است و بدین علت باید همواره در انتخاب عوامل فروش و نمایندگان ، نهایت دقت را به خرج داد و با هر تمهیدی منافع نمایندگان فروش را به  نوعی با منافع سازمان گره زد بطوری که نماینده یا عمده فروش خود را شریک سازمان بداند و در جلبو نگهداری و تامین رضایت مشتری بکوشد.

 

یکی از موارد مهمی که تصمیم گیری دقیقی را در سازمان  می طلبد ، کانالهای توزیع محصولات است.استراتژی کانالهای توزیع محصولات یکی از عناصر بسیار مهم در واحد فروش سازمان تلقی می گردد. چنانچه کانالهای توزیع  محصولات متناسب با نیاز های بازارهای هدف و همچنین نوع محصول نباشد ، نمی توان انتظار داشت که فروش محصولات به طور موثر و کارآمد باشد. استراتژی کانالهای توزیع محصولات باید در راستای اهداف کلان سازمان و در چارچوب برنامه بازار یابی کلی سازمان باشد تا  عملی کردن آن میسر باشد.

 مهمترین عامل در گزینش و بکار گیری کانال توزیع محصولات ، هدف مدیریت سازمان از کانال توزیع و انتظاراتی است که از این کانالها دارد .در واقع ، گام اصلی در طراحی و بکارگیری کانالهای توزیع محصولات ، تببین اهداف مدیریت سازمان از کاربست کانالهاست.

بعد از تدوین و تنظیم اهداف مورد نظر مدیریت ، می توان مراحل بعدی طراحی نظام توزیع محصولات را طی کرد که این مراحل شامل ارزیابی گزینه های موجود، گزینش کانال های مطلوب ، برقراری ارتباط با کانالها ، بکار گیری کانالهای منتخب و در نهایت، کنترل و ارزیابی عملکرد کانالهای توزیع محصولات است.

چنانچه اهداف و انتظارات مدیریت از کانالهای توزیع به همراه نیازها و ترجیهات بازارهای هدف در نظر گرفته شود ودر کنار اینها ، عوامل موثر بر طراحی و بکار گیری کانالهای توزیع محصولات به دقت و ظرافت مورد بررسی قرار گیرند، می توان انتظار داشت که کانالهای توزیع موثر و کارآمدی طراحی و پیاده گردند به نحوی که بتوان محصولات سازمان را در بازارهای هدف به راحتی فروخت و به اهداف سازمانی دست یافت.

با توجه به  کیفیت مطلوب محصولات وهمچنین اعتبار گروه صنعتی نوآوران ابری در خصوص محصولات شیشه بالابرهای برقی و دستی انواع خودرو در عرصه بازار و خودرو سازان با موفقیت روبرو بوده است  و با توجه به افزایش فروش محصولات شرکت وبه منظور ایجاد و طراحی نظام توزیع محصولات در بین نمایندگان شرکت که منجر به پخش محصولات در سرتاسر ایران می گردد ،    این نیاز احساس می گردد تا طراحی و پیاده سازی برنامه مدون نظام توزیع مناسب و موثر در جهت ارتقاء فروش  صورت پذیرد.

زبان

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه صنعتی ابری

پنجمین نمايشگاه بين المللي خودرو
ABRI Tour
محصولات
شبكه فروش