ABRI Group

ورود

پست الكترونيك

پست الكترونيك

آب و هوا

آمار بازدیدکنندگان

۱
۰
۸۳۱۸۱۶

مشتریان

اين گروه صنعتی  سالها است که با برترین توليد كنندگان خودرو در ايران و خاورمیانه همكاري نزديك دارد.

هم اکنون محصولات این گروه صنعتی به همراه خودروهای داخلی به سراسر خاورميانه،آفريقا،آمريكاي جنوبي راه يافته است و همگام با آهنگ رشد توليد خودرو و همچنين جهت گیری برنامه استراتژيك براي صادرات محصولات خود و بدست آوردن بازار های بین المللی  گام برمي دارد.

 

 

زبان

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه صنعتی ابری

پنجمین نمايشگاه بين المللي خودرو
ABRI Tour
محصولات
شبكه فروش